Visselblåsning på Techsam Electronics AB

Varför visselblåsa?

På Techsam Electronics strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi detta tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och har hög säkerhet. Du når verktyget här:

Länk Visselblåsningsfunktion

Vad kan rapporteras?

Rapporteringen syftar endast till att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden inom företaget där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det krävs inte bevis för att rapportera om misstänkta missförhållanden, men det måste göras i god tro. 

Vid andra typer av personliga klagomål som inte har ett allmänintresse av att de kommer fram, exempelvis tvister eller klagomål angående arbetsplatsen eller arbetsmiljön, uppmanar vi dig att i stället ta kontakt med din närmaste chef eller annan lämplig ansvarig person.

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Techsam Electronics AB.

Är du fortfarande osäker och behöver mer information uppmuntrar vi dig att läsa vår Visselblåsarpolicy genom att klicka på länken nedan.

Länk Visselblåsarpolicy