Våra Tjänster

Techsams Electronics kunder spänner över ett brett teknikområde och kommer från vitt skilda branscher som industri,
fastighetsautomation eller mät och övervakningssystem. Genom vår stora tjänsteportfölj hjälper vi kunderna med sina önskemål.

Techsam Electronics kan bland annat erbjuda:

Support med Design och CAD

Vi kan assistera våra kunder med orginalframtagning av både CAD underlag för elektronik och mekaniska ritningar i 2D eller 3D. Behöver du justeringar av en redan befintlig ritning eller förändringar i tex. mönsterkortslayout eller fixturer är det heller inga problem.

Prototyper

Time to market är A & O inom vår industri och där är prototyp-framtagande en viktig del. Techsam kan producera och leverera mycket små serier, ner till 10-20 kretskort under seriemässiga förhållanden för framtagning av kompletta prototyper för testning och godkännanden. Dessa prototyper kan även användas för test av producerbarhet i volymproduktion. 

NPI New Product Introduction

DFM-analys (Design for Manufacturability) är grunden till all uppskalning från prototyp till effektiv legotillverkning. Techsam kan assistera med hjälp av vår mångåriga erfarenhet inom området och kan genomföra den analys som behövs för att övergången skall bli så smidig som möjligt.

Inköpsprocesser och leverantörsbedömningar

Materialkostnaden utgör en stor del av produktpriset varför det är av yttersta vikt att komponenter köps till rätt pris. Genom vår nära samverkan med ett flertal leverantörer kan vi välja rätt komponenter, i rätt prisklass, för våra kunder och därigenom skapa en optimal materialanskaffning, och genom vår stora erfarenhet av totalt inköpsansvar och sourcing kan du med trygghet välja Techsam som din materialinköpare.

Industrialisering

Vi kan snabbt ställa om produktionen efter våra kunders behov. När produkten är redo för marknaden och beställningar ökar, kan vi följa den ökande produktionstakten och vi sätter stolthet i vår stora anpassningsförmåga och kraft att reagera snabbt vid förändringar.